لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی در دارالترجمه رسمی دریا

در صورتی که نیاز به ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی خود در دارالترجمه رسمی دریا را دارید با مطالعه جدول زیر از قیمت ترجمه رسمی انواع مدارک دانشگاهی در دارالترجمه رسمی دریا آگاهی یابید.

ردیفنام سند هزینهملاحظات
1مدرک فوق دیپلم لیسانس، یا فوق لیسانس یا دکتری 20.000کسب استعلام لازم از وزارت علوم، وزارت بهداشت، یا دانشگاه آزاد
2ریز نمرات لیسانس، فوق لیسانس و دکترا (هر ترم) 15.000کسب استعلام لازم از وزارت علوم (میدان فردوسی)، وزارت بهداشت (شهرک غرب)، یا دانشگاه آزاد (پاسداران).